Moderaterna vill förbättra ekonomin för landets pensionärer

Det finns goda skäl att stärka ekonomin för landets pensionärer. Moderaterna har tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna lagt fram ett förslag som innebär den största förstärkningen av pensionärernas ekonomi sedan det nuvarande pensionssystemet infördes.

De sämst ställda pensionärerna får lika mycket med oppositionens pensionsförslag som med förslaget från vänstersidan. Den stora skillnaden är att vårt förslag även stärker ekonomin för pensionärerna som har jobbat ett helt yrkesliv. Det är både rätt och rättvist. Det är häpnadsväckande att Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna inte tycker att det ska löna sig att ha arbetat.

Vad innebär förslaget från M, SD, KD och L?

Alla Sveriges pensionärer förtjänar höjda pensioner. M, SD, KD och L går nu fram med tre reformer på ett bättre och mer kraftfullt sätt kommer att stärka pensionärernas ekonomi:

  • Höjd ersättning till de sämst ställda pensionärerna – 1000 kronor mer i plånboken varje månad.
  • Sänkt skatt på pension med ytterligare 6 miljarder.
  • Inför en ”gas” i pensionssystemet som ger högre pensioner när Sveriges ekonomi är god.

Förslagen innebär 1000 kronor mer i månaden för en ensamstående garantipensionär med bostadstillägg och 400 kronor i månaden för en genomsnittlig pensionär.

Att sänka skatten för alla pensionärer värnar arbetslinjen. Egentligen är det en självklarhet: vi ska ha ett pensionssystem som innebär en grundtrygghet för landets alla äldre, men givetvis bör det märkas i pensionskuvertet om du har arbetat ett helt yrkesliv jämfört med om man inte har jobbat alls.

Vad finns det för problem med vänstersidans förslag?

Det finns flera problem med vänstersidans förslag, inte minst det så kallade garantitillägget. Kritiken mot garantitillägget i sak har handlat om flera saker. Dels gör en så stor höjning av de sämst ställda pensionärernas pension att det blir mindre lönsamt att jobba. Den som har jobbat ett helt liv med låg lön får knappt någon högre inkomst än den som jobbat lite eller inte alls, och som kanske har kommit hit sent i livet.

Dessutom blir marginaleffekterna sådana att det i vissa fall, närmre bestämt för inkomster mellan 14 400 till 17 400, kan minska pensionen att arbeta ytterligare ett år. Vidare innebär ett nytt ersättningssystem att det redan komplicerade pensionssystemet blir i det närmaste oöverblickbart.
Läs mer i Elisabeth Svantessons debattartikel