Moderata Seniorer hälsar Dig välkommen den 13 maj !

Ett samarrangemang mellan Stockholm stad och Stockholm län.

Träffa Christofer Fjellner Europaparlamentariker m.m.

Tema: *Moderaterna i Europa och våra idéer*

 

Tid: måndag den 13 maj kl. 13.30.

Plats: Blasieholmsgatan 4A, 9 tr.

Anmälan:

Senast måndagen den 9 maj

till Margareta Olgart Holmberg, mobil 070-110 93 45

eller via mail: berthold.gustavsson@gmail.

Kaffe /the och bröd (20 kronor) serveras från klockan 13.00

Varmt välkommen!

Margareta Olgart Holmberg     Gunilla Elmberg

ordförande Stockholms stad    ordförande Stockholms län