Hur utvecklar vi gemensamt hälso- och sjukvården för seniorer?

Träffa Ulrika Heindorff, riksdagsledamot och ansvarig för partiets äldrefrågor.

M o d e r a t a S e n i o r e r

hälsar Dig varmt välkommen till

sammankomsten.

Tid: Måndagen den 16 september 2019, klockan 13.30.

Plats: Blasieholmsgatan 4 A, 9 tr, kod 1044.

Anmälan: senast torsdagen den 12/9

till Margareta Olgart Holmberg, 070 110 93 45 eller

till Berthold Gustavsson per e-post

Kaffe /the och bröd (20 kronor) serveras från klockan 13.00.

Varmt välkommen!

Margareta Olgart Holmberg ordf. Sthlms stad

och

Gunilla Elmberg ordf. Stockholms län