Moderata Seniorer hälsar Dig välkommen den 21 maj till sammankomst med vår partisekreterare Gunnar Strömmer

Ett samarrangemang mellan Stockholms stad och Stockholms län.

— Om Valet —

Tid: Måndagen den 21 maj klockan 13.30

Plats: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10

Anmälan: loulou.durietz@outlook.com

tel: 070 456 32 81

Kaffe /the (20 kronor) serveras från klockan 13.00

Efter anförandet bjuder staden och länet på mingel.

Vi behöver Din anmälan senast torsdagen den 17 maj

VÄL MÖTT

Margareta Olgart Holmberg ordförande Stockholms stad

och Gunilla Elmberg ordförande Stockholms län