Musikalen Chess på Svenska Teatern i Helsingfors den 27 februari 2019

Låt oss åka till Helsingfors och besöka den Svenska Teatern och uppleva Chess på nytt! Vi vet att Ni tycker att det är för tidigt att bestämma sig men tyvärr så är det ett måste!!

Vi har 75 matinébiljetter till Chess på Svenska Teatern i Helsingfors den 27 febr. 2019.

Detta är en helt ny uppsättning – det är inte den gamla vanliga Chess – sånger och melodier är desamma men man har rumsterat om lite i handlingen!

Vi avreser med Gabriella den 26 febr. kl. 16.30 och ankommer till Helsingfors påföljande morgon kl. 10.00. Vi har dagen den 27:e i Helsingfors med matinéföreställningen kl. 12.00.

Vi reser tillbaka med Gabriella kl. 17.30 från Helsingfors och ankommer till Sthlm kl. 10.00 den 28 febr. F.n. har 15 personer bokat sig för resan.

Svar senast den 15 oktober – anmälan är bindande – ej bokade biljetter då lämnas tillbaka till Viking Line så några efterhandsanmälningar är inte möjliga! 

Vi återkommer senare i november med bokningslista och betalningsuppgifter. Betalning sker när allt är slutligt bokat och klart senast i december.

OBS! Svar till Bo Liljedals mailadress: bo.liljedahl@telia.com

Läs mer: klicka här!