Östra länken – bygg ringleden

Kampanjstart!

Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd och vice gruppledare, startade upp kampanjen den 17 augusti i Miss Behave bar Tullhus 2.

En ringled är en satsning på Stockholm. När bilarna kör runt, inte genom, innerstaden kan vi få ännu bättre kollektivtrafik och framkomlighet samtidigt som stadsmiljön kan förbättras.