Sammankomst med Irene Svenonius, finansregionråd

”Framtidens hälso- och sjukvård”

Tid: Onsdag 5 februari 2020, kl 13.30

Plats: Blasieholmsgatan 4 A, 9 tr

Anmälan:

Senast måndagen den 3 februari till Britt Tryding 070 687 32 97

eller via e-post: berthold.gustavsson@gmail.com

Kaffe från kl 13.00 (40 kr)

Läs programmet, Klicka här!.

Varmt välkommen!

Margareta Olgart Holmberg, ordf i Stockholms stad

Gunilla Elmberg, ordf i Stockholms län