Sammankomst med MUF:s ordförande Benjamin Dousa den 9 mars

Ett samarrangemang mellan Stockholm stad och Stockholm län.

Moderaterna 2022 – var är vi och vad mer behövs?

 

Tid: Måndagen den 9 mars 2020, kl 13.30

Plats: Blasieholmsgatan 4 A, 9 tr.

Anmälan: Senast fredagen den 6 mars till Margareta Olgart Holmberg 070 – 110 93 45

eller via e-post: moderat@satterberg.eu

 

Möteskostnad 40 kr. Kaffe från kl. 13.00.

 

Varmt välkommen!

Margareta Olgart Holmberg

Ordförande i Stockholms stad

Gunilla Elmberg

Ordförande i Stockholms län