Uppmaning till regeringen: kom igång med Österleden!

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

I ett brev till regeringen uppmanar Nacka regeringen ännu en gång att slutföra projekteringen av Österleden, så bygget av den samma till slut kan komma igång. Socialdemokratiska regeringar har i två omgångar svikit nackaborna och hela Stockholmsregionen när man avbrutit planerna på att bygga Österleden, trots att miljardbelopp redan anslagits för projektering.

Frånvaron av Österleden påverkar hundratusentals invånare i Stockholmsregionen negativt varje dag med köer och onödigt långa restider. Särskilt viktig blir förbindelsen för återbyggandet av Sveriges ekonomi när coronapandemin är över. Stockholm är Sveriges ekonomiska motor och är i stort behov av infrastruktursatsningar som denna.