Vill du komma med synpunkter som vi skall behandla på mötet?

Förbundstyrelsemöte den 1 april är per telefon.

Skicka e-post till:

Gunilla Elmberg, ordförande

E-post: gunilla.elmberg@moderaterna.se