Moderata Seniorer

Vi är en betydelsefull grupp som aktivt vill bidra med vår erfarenhet och kunskap till den fortsatta samhällsutvecklingen.

Vi arbetar främst med politikutveckling, har egna månadsmöten, träffas och trivs, och deltar givetvis också i lokalorganisationernas olika aktiviteter.

Kontaktinformation hittar du under “Kontakt”.