Moderata Seniorer företräder Moderaternas mest erfarna medlemmar sedan 40 år tillbaka. Personer över 65 år utgör en stor del av Sveriges befolkning – vid valet 2022 är minst en tredjedel av väljarna Seniorer. Vi vill att fler Seniorer representerar oss i demokratiskt valda församlingar.

 

Senaste nyheter

Visa alla nyheter