Carl Bildt: 10 skäl att rösta på Moderaterna

Den rödgröna regeringen har varit en svag regering som i viktiga frågor fört oss åt fel håll. Dess hetsande mot valfrihet i välfärden och dess ständiga vilja att höja skatter försämrar för oss långsiktigt. Att rösta på Sverigedemokraterna är också en röst kastad i sjön. Viktigt är att rösta på den statsminister och regering du vill ha. Jag tänker rösta på Ulf Kristersson och en alliansregering, skriver Carl Bildt på Svenska Dagbladets debattsida.

Snart är avgörandet här, och det gäller att tänka igenom det val Sverige står inför, och hur den röst som var och en av oss har kan påverka framtiden på det sätt vi vill.

Det enstaka viktigaste är att vi alla utnyttjar vår demokratiska rättighet och lägger vår röst på de partier och de företrädare vi vill se i kommun, landsting och riksdag under de kommande fyra åren.

Alla partier vill på sitt eget sätt Sverige väl. Men ändå är skillnaderna betydelsefulla.

Denna valrörelse har varit mer svåröverskådlig än tidigare valrörelser. Mycket har handlat om spekulationer om olika regeringskonstellationer. Och med ett mer splittrat politiskt landskap var det kanske ofrånkomligt.

Men det är ändå beklagligt att viktiga frågor knappt alls berörts.

Det kanske enstaka mest omvälvande och farliga förslag som förts fram i denna valrörelse är Sverigedemokraternas krav på en folkomröstning för att Sverige skall lämna samarbetet inom EU. Det är anmärkningsvärt att det inte diskuteras mer. 

I Storbritanniens politik är det i dag kaos och kris när man upptäcker hur viktigt EU-samarbetet är och de svårigheter för ekonomi och samhälle som det innebär att lämna detta. Man förhandlar ju nu om att trots allt försöka få vara med i det så mycket som möjligt. Men utanför är ändå alltid utanför.

För Sverige att gå denna väg skulle vara än farligare än vad det är för Storbritannien. Vi är ett mindre land och än mer beroende av samarbetet med det övriga Europa. Skulle vi kasta oss själva ut i utanförskapets kyla skulle mycket bli mycket svårare.

Och detta är inte saker att bara leka runt med. Det handlar om vår trovärdighet som samarbetspartner i Europa. Vi förlorar inflytande i dag om man tror att vi i morgon kommer att hoppa av allt.

Flyktingkrisen hösten 2015 är bara ett exempel på att samarbetet var viktigt. Plötsligt försämrades situationen i Syrien och i de stora flyktinglägren dramatiskt, och desperata människor såg ingen annan möjlighet än att försöka att fly.

Vi var inte tillräckligt förberedda. Och samarbetet inte tillräcklig väl utbyggt. Men gradvis togs viktiga gemensamma steg. Viktigast var att EU träffade ett avtal med Turkiet där vi betalar för att många av flyktingarna stannar där. Och gränsskydd och gränskontroll förstärktes.

Resultatet blev en dramatisk nedgång av flyktingströmmen. Och dessutom i många fall en bättre hjälp till de människor som drabbats av kriget. Detta hade inte varit möjligt utan EU-samarbetet. Fler åtgärder diskuteras nu för att klara den framtida utmaningen. Det kan vi bara göra gemensamt.

För mig är det naturligt att rösta moderat. Det överraskar kanske inte, men låt mig i alla fall ge de viktigaste skälen.

Den rödgröna regeringen har varit en svag regering som i viktiga frågor fört oss åt fel håll. Dess hetsande mot valfrihet i välfärden och dess ständiga vilja att höja skatter försämrar för oss långsiktigt. 

Att rösta på Sverigedemokraterna är otänkbart. Men det är också en röst kastad i sjön. Viktigt är att rösta på den statsminister och regering du vill ha. Jag tänker rösta på Ulf Kristersson och en alliansregering. Det handlar också om den politik som behövs. Och jag sammanfattar det i tio punkter.

1. Moderaterna har alltid varit det främsta partiet för frihet för individer, familjer och företag. För oss är samhället mycket mer än bara staten och det offentliga.

2. Ansvarsfull ekonomisk politik är grunden för jobb och välfärd. Det handlar om bästa möjliga förutsättningar för gamla och nya företag. I dessa – den digitala omvandlingens – tider är det viktigare än någonsin.

3. Valfriheten i välfärden är viktig. Föräldrar och individer vet själva vad som är bäst. Det är djupt störande att Socialdemokraterna styrt in på vänsterkurs mot valfrihet och företagande i välfärden. Många kommer att drabbas.

4. Moderaterna har alltid varit partiet för lag och ordning, också i tider när detta inte var populärt. Statens grundläggande uppgifter får inte äventyras.

5. Arbete skall alltid löna sig mer än bidrag. Och skatter på inkomster och företagande skall begränsas – arbete och företagande skall uppmuntras.

6. Krav, kvalitet och kunskaper i skolan är avgörande för barns och ungdomars framtid. Resurser till högre utbildning och forskning. Europeiskt och internationellt samarbete.

7. Ett starkt försvar i ett starkare nordiskt, europeiskt och atlantiskt samarbete. Ett nytt cyberförsvar för att skydda vårt samhälle och vår ekonomi.

8. Ett Sverige med röst och inflytande i det europeiska samarbetet i EU. Klimat- och migrationsutmaningarna kräver ett starkare samarbete. Ett splittrat Europa blir ett farligare Europa i en farligare global tid. Ensam är svag.

9. En anständig och realistisk flyktingpolitik. En långt starkare integrationspolitik. Mångfalden har berikat Sverige.

10. Moderaterna är ett parti som kan bära ansvar. Vi förde Sverige in i EU, gav vår ekonomi en ny start, sänkte skatter, breddade valfriheten och klarade den globala finanskrisen. Nu gäller det integrationen, välfärden och våra europeiska och globala samarbeten.

Jag är hoppfull om Sveriges framtid. Vi är ett land av enorma möjligheter. Vi är ett bra land som är värt en bättre regering.

Släng inte din röst i sjön! Rösta på den statsminister och den regering du vill att Sverige skall ha de kommande fyra åren.

Carl Bildt (M)