En kort lägesrapport om aktuella frågor i Danderyds kommun med bäring på de något äldre

Erik Hafström, ansvar moderata seniorer informerar.

Läs rapporten, klicka här.