Geriatrisk vård kvar på Danderyds sjukhus

Våra lokala Moderata seniorer, med Erik Hafström i spetsen har agerat

I februari kom beskedet att Alliansen i Landstinget föreslår att det även fortsättningsvis ska finnas geriatrisk vård på Danderyds sjukhus. Inriktningen tidigare har varit att all vård på den nuvarande Danderydsgeriatriken ska flytta till Sollentuna sjukhus, men så blir det alltså inte. De nya vårdplatserna på Sollentuna sjukhus kommer att öppna som planerat, men eftersom behovet av geriatrisk vård i länet ökar kommer det även att finnas geriatrisk vård på Danderyds sjukhus framöver. Alliansen kommer att lägga fram förslaget för beslut i Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd den 20 februari. Eftersom jag själv är ledamot i HSN kommer jag alltså att få vara med och fatta detta beslut, vilket förstås är väldigt kul för mig som boende i Danderyd!

I Mitt i Danderyd gör våra lokala liberaler ett stort nummer av att de har räddat kvar geriatriken. Så enkelt är det förstås inte, utan det är många som har tryckt på. Inte minst har våra lokala Moderata seniorer, med Erik Hafström i spetsen, agerat. Seniorerna har haft ett möte tillsammans med finanslandstingsrådet Irene Svenonius, vid vilket även jag själv, gruppledare Anders Paulsen och socialnämndens ordförande Carina Erlandsson närvarade. Det var efter det mötet som det började hända saker. Men exakt vem som har gjort vad är inte det viktigaste, utan det är förstås att den geriatriska vården blir kvar i Danderyd. Bra jobbat, alla ni som har hjälpt till!