Styrelsen har beslutat att ställa in representantskapsmötet den 25 mars

Vi har för avsikt att försöka igen senare i vår.

Ordförande: Gunilla Elmberg

e-post: gunilla.elmberg@moderaterna.se