Några seniorers tankar i Coronatider

Styrelsen i Moderata Seniorer i Stockholm län informerar.

Läs informationen. Klicka här!