Peje Emilsson, Kreab hos Moderata seniorer i Danderyd den 13 juni

”Valfrihet och egenmakt -om vår framtida välfärd”

Läs ett sammandrag. Klicka här.