Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder