Kallelse till representantskapsmöte onsdag 27 mars 2019

Ledamöterna i Moderata seniorrådet i Stockholms län kallas till ordinarie Representantskapsmöte

Gästtalare är Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot och moderaternas miljö- och jordbrukspolitiska talesperson.

Informerar oss om ”Miljö- och klimatpolitik för hoppfulla”.

Tid:  onsdagen den 27 mars 2019, kl. 13.00.

Plats: ”Skyltfönstret”, Blasieholmsgatan 4 A, gatuplanet.

 

Program:

13.00                    Mötesförhandlingar

13.30                    Kaffe/te och bröd

14.00                    Maria Malmer Stenergard

15.00 (c:a)         Avslutning

Förslag till representantskapet skall vara styrelsen (ordföranden) tillhanda senast onsdagen den 27 februari 2019, gunilla.elmberg@moderaterna.se 

 

Stämmohandlingar och eventuella förslag (motioner) skickas ut senast två veckor före representantskapsmötet.

1. Föredragningslista.

2. Verksamhetsberättelse.

3. Revisionsberättelse.

4. Valberedningens förslag.

 

Anmälan:

Anmälan till Gunilla Elmberg senast den 23 mars via e-post gunilla.elmberg@moderaterna.se

eller mobil 070-790 00 16.

 

Ladda hem hela programmet. Klicka här!

 

Varmt välkommen!