Ungefär 360 000 människor i Stockholms län är över 65 år